Menu

Belønning

Det handler om løn, udviklingsmuligheder og om at føle sig set, hørt og respekteret.

Anerkendelse, ris og ros øger motivation og involvering. Det er BELØNNING.

 

Se filmen og snak om belønning i jeres butik

BELØNNING

 

Sådan kan du gøre


Her er nogle forslag, som andre har kunnet bruge. Det handler om at finde det, der virker bedst på netop jeres arbejdsplads:

 

Se, hør og husk dine medarbejdere

Ser, hører og husker du dine medarbejdere? I butikker, hvor ledere og medarbejdere ikke altid er til stede samtidigt, bør du som leder jævnligt være i kontakt med dine medarbejdere. Kun på denne måde får du en fornemmelse af medarbejderens arbejdsindsats og dermed en oplagt mulighed for at anerkende indsatsen. Anerkendelse handler også om at huske mærkedage, vise omsorg i situationer, hvor det er påkrævet og at tilbyde din hjælp som leder ved opgaver, medarbejderen finder vanskelige.

Giv konkret feedback

Uanset hvornår du anerkender eller belønner dine medarbejdere, er det altid en god ide at være så konkret som mulig i din feedback. Hvis ikke du er konkret, kan det være svært for både medarbejderen og kolleger at forstå belønning eller kritik. Du kan altså risikere, at der opstår en usikkerhed fra medarbejdernes side om, hvad du forventer. Belønningen kan få den modsatte effekt og virke demotiverende, hvis medarbejderne ikke oplever den som retfærdig.

Hold medarbejderudviklingssamtaler

Medarbejderudviklingssamtalen kan danne ramme om en mere systematisk dialog og tilbagemelding på det udførte arbejde. Samtalen er også en god mulighed for at bede om feedback fra medarbejderen, så du ved, om vedkommende oplever at han/hun føler, at arbejdsindsatsen bliver anerkendt

Hav faste retningslinjer for belønning

Det er vigtigt, dine medarbejdere kender retningslinjerne for belønning på arbejdspladsen, for at belønningen opleves som retfærdig. Det vil derfor være en god ide at definere, hvilke kompetencer, der skal til for at løse en arbejdsopgave. Det kan også være aftalt i faste bonus-/belønningssystemer og tillæg.

Opbyg en kultur, hvor I roser og anerkender hinanden

Husker du som leder at rose og anerkende dine medarbejdere? Ros og anerkendelse motiverer dine medarbejdere, og som leder skal du være med til at skabe en kultur, hvor det bliver naturligt. Du har fx mulighed for at sætte ros og anerkendelse på dagsordenen ved personalemøder eller personaledage. Hvis du som leder er opmærksom på at rose og anerkende medarbejderne, er det typisk noget, der smitter.

Vær åben for feedback, kritik og kollegers meninger

Du udviser også anerkendelse ved at være lydhør og reagere positivt på dine medarbejderes krav, feedback og kritik. Du skaber rum for og tillid til, at dine medarbejdere ytrer sig, og du lader dem vide, at de er betydningsfulde.

Overordnede tiltag på virksomhedsniveau

Der vil være overordnede tiltag, som fx indførelse af medarbejderudviklingssamtaler og uddannelsespolitik, bonus-/belønningssystemer og muligheder for tillæg, som måske kræver beslutningstagen på et højere niveau i virksomheden. Her må du bruge de kanaler, der er, for at få igangsat initiativer.

Fokus på belønning

Hvis du vil være med til at bringe belønning og anerkendelse på banen, så brug materialet her. Du finder ideer og forslag til at tage hul på emnet. Filmtraileren er et godt sted at begynde med et eksempel på en opdigtet arbejdsplads. Se den og tænk over eller tal om, hvad I kan gøre hos jer.